Oslobodi Sežanu!

Tvoj cilj: SEŽANA

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

30. travnja 1945

Pomogni borcima 9. brigade 20. dalmatinske divizije u oslobađanju Sežane.