Oslobodi Udine!

Tvoj cilj: VIDEM (ITALIJA)

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

1. svibnja 1945

Beneški (mletački) bataljon na kamionima dođe u Udine u pomoć talijanskim borcima, koji već dva dana napadaju posadu u gradu. Nijemci su se predali 2. svibnja ujutro, nekoliko sati kasnije u Udine su stigli saveznici.