Postavi bombu u vojnički dom!

Tvoj cilj: TRST

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

24.travnja 1944.

Pomozi Mihajlu da instalira tempirani pakleni stroj u vojničkom domu u Trstu.

Prema partizanskim izvorima, u jednom vojničkom domu u Trstu eksplodirao je tempirani pakleni stroj, ubivši 150, a ranivši 200 njemačkih časnika i vojnika. Diverzant je bio Mihajlo – Mehdi Husejnzade iz Azerbajdžana, borac Crvene armije kojeg su Nijemci zarobili tijekom Staljingradske bitke i uključili u svoje jedinice. Pobjegao je i pridružio se borcima 9. korpusa.