Probij se iz neprijateljevog obruča!

Tvoj cij: NANOS

Join the Partisans map

Napada okupator

18. travnja 1942

Prvu i drugu primorsku četu (ukupno 50 boraca) opkolilo je, na Nanosu, 1800 neprijateljevih vojnika. Komandant druge primorske čete, naredio je da se čete, podijeljene na vodove, u različitim pravcima probiju iz obruča. Uspio je samo vod predvođen Jankom Premrlom – Vojkom. Hoćeš i ti uspjeti?