Probij se iz obruča!

Tvoj cilj: BUKOVNICA

Join the Partisans map

Napada okupator.

5. listopada 1944

Četu Lackovog odreda, koja se probijala ka Prekmurju, kod Bukovnice, SZ od lendave opkole jedinice madžarske vojske i oružništva. Probij se iz obruča!