Raznesi most!

Tvoj cilj: MOST NA SOČI

Napadaju partizani.

28. listopada 1943. godine

S rudarskim vodom Prešernove brigade sruši most kod Grahova uz reku Baču na pruzi Podbrdo – Sv. Lucija.

U isto vrijeme, vod je zaplijenio 5 strojnica i 34 puške i zarobio neke talijanske vojnike koji su čuvali liniju.