Raznesi most!

Tvoj cilj: VERD

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

12. lipnja 1944

Kako bi se na dulje vrijeme prekinula veza njemačkih jedinica s talijanskim bojišnicom, štab 7. korpusa povjerio je 15. diviziji zadatak rušenja Štempetovog mosta između Verda i Logatca. Tvoja misija: dići u zrak most!

Kad je topništvo uništilo sve bunkere uz Štampetov most, Cankarova brigada je u odlučujućem napadu pobijedila neprijateljsku posadu na njemu, a mineri su s tisuću kilograma eksploziva uništili jedan oslonac, a time i dva njegova luka. Okupator je uspio popraviti srušeni most tek nakon 22 dana.