Raznesi most!

Tvoj cilj: VERD

Napadaju partizani.

Štab 14. divizije pripremio je napad na važan prometni objekt, Štampetov most kod Verda. Tvoja misija: dići u zrak most!

14. listopada 1943. godine

2. četa Tomšičeve udarne brigade izvršila je izravan napad na most. U roku od nekoliko sati, borci su uspjeli otjerati neprijateljsku posadu s mosta i okolice i minirati most.