Raznesi teretni vlak!

Tvoj cilj: RAKEK

Napadaju partizani.

26. travnja 1944

Kao borac/borka Notranjskog partizanskog odreda miniraj u noći s 25. na 26. travnja teretni vlak između Rakeka i Postojne.

U olupinu ovog vlaka zaletio se vlak s spremnicima benzina i strojnog ulja koji se potom zapalio.