AJDOVŠČINA 1943

AJDOVŠČINA 

Join the Partisans map

27. september 1943

Pobegni iz nemškega ujetništva!

Konec septembra 1943 se je Gradnikova brigada vračala iz Dolenjske in Notranjske in pri Blažonu na Nanosu doživela večji nemški napad, v katerem je bilo ujetih 12 borcev, med njimi tudi bolničarka. Nemci so jih prignali v Vrhpolje in jih obesili na kostanje ob cerkvi. Enemu je uspelo pobegniti. Ali bo uspelo tudi tebi?

Napada okupator.