Postani partizan!


Postani partizan je namizna družabna igra, ki igralca popelje v leto 1941, kjer se priključi  partizanskim enotam.

tovarišica Brina

Za vsako leto vojne mora izpolniti 1 ukaz iz Glavnega štaba POS (Partizanskih odredov Slovenije) in napasti belo sovražno postojanko.
Vmes odgovarja na vprašanja iz Partizanske šole in se udeležuje Posebnih misij, ki mu prinašajo točke – potrebne za zmago v igri.

Karte Partizanska šola predstavljajo osnovna dejstva o
2. svetovni vojni in ponujajo 3 možne odgovore, ki igralcem, ki niso seznanjeni s tem delom zgodovine, pomagajo pri iskanju pravilnega odgovora.

kurirček Sine

Karte Posebna misija pa predstavljajo pomembnejše kulturne, politične in gospodarske dogodke v narodnoosvobodilnem gibanju.

Igralec, ki zbere največ točk, postane “poveljnik slovenskih partizanskih enot.”
Z osvojitvijo “medalje za pogum” pa se igralcu ponuja tudi priložnost postati “narodni heroj.”

Igra temelji na zgodovinskih dogodkih (250 kartic), ki so vezani na kraj (130 mest in vasi), tako da se skozi igro igralci ne naučijo samo zgodovinskih dejstev, ampak tudi spoznavajo Slovenijo.

tovariš Jure

Avtor igre je Darko Nikolovski.

Igralna površina je zemljevid Slovenije iz leta 1941, ki prikazuje, kako je Slovenija bila razdeljena med okupatorje.

tovariš Franta

Zemljevid je nastal v okviru projekta ARRS “Napravite mi to deželo nemško… italijansko… madžarsko… hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva”, ki ga vodi dr. Božo Repe. Priprava kartografskega gradiva: ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika.

Ilustracije je ustvaril Iztok Sitar, slovenski ilustrator, stripar in karikaturist, ki je izdal več kot 15 stripovskih albumov in ilustriral več kot 100 učbenikov.


Poleg tega pa igra vsebuje še t.i. “Humanitarni del.”
Vprašanja za Partizansko šolo je namreč napisal Boris Krabonja, učitelj zgodovine na mariborski Srednji ekonomski šoli. Boris Krabonja je gibalo humanitarnega društva Up-ornik, ki vsak mesec plačuje položnice več kot šeststo revežem, ki jih je sistem zavrgel. Med njimi so predvsem obubožani upokojenci in samohranilke. Zato igra vsebuje tudi nalogo (ki jo igralec lahko tudi zavrne), ki poziva k SMS donaciji dotičnemu društvu.