BEGUNJE 1945

BEGUNJE

Join the Partisans map

2.–4.maj 1945

Osvobodi zapornike iz Begunj!

Kot borec/borka Kokrškega partizanskega odreda se kljub ukazu, da moraš na Koroško, nisi mogel upreti želji vseh Gorenjcev osvoboditi zapornike iz zloglasnih gestapovskih zaporov v Begunjah.
Ob tej priložnosti je odred zaplenil velike količine orožja, od tega je bilo samo mitraljezov 15,
zajel 92 Nemcev in rešil 632 političnih zapornikov, pridobil pa najmanj 400 novih borcev.

Napadajo partizani.