BILČOVS 1944

BILČOVS (AVSTRIJA)

Join the Partisans map

Marec 1944

Napadi sovražnikovo postojanko!

Kot borec/borka čete Zahodnokoroškega odreda napadi orožniško postajo v Bilčovsu.
Ob tej priložnosti je odred zaplenil okoli 30 pušk, strojnico, nekaj pištol in precej streliva.

Napadajo partizani.