BISTRICA OB SOTLI 1943

BISTRICA OB SOTLI

Join the Partisans map

18. februar 1943

Prebij se iz obroča!

Prvo skupino Kozjanskega bataljona izda vrinjena vohunka. Prebij se iz obroča!
V nemški zasedi je od 26 padlo 14 borcev, 7, med njimi več ranjenih, je ujel sovražnik, prebilo se je le 5 borcev.

Napada okupator.