ČRNOMELJ 1942

ČRNOMELJ

Join the Partisans map

22. september 1942

Ob pomoči “drugova” iz Hrvaške napadi Italijanske vojake!

Na pomoč slovenskim partizanom, ujetim v italijanski ofenzivi, priskočijo “drugovi” (tovariši) iz 4. kordunske partizanske brigade iz Hrvaške.
Pri vasi Kvasica so se spopadli z italijanskimi vojaki. Padlo je 5 oficirjev in 111 vojakov in podoficirjev italijanske vojske.

Napadajo partizani.