GRČARICE 1943

GRČARICE

Join the Partisans map

8. september 1943 

Napadi sovražnikovo postojanko!

Kot borec/borka 14. divizije napadi Centralni četniški odred v Grčaricah. 

Postojanka je padla šele tretji dan, ko je narodnoosvobodilna vojska pripeljala 2 poljski havbici. Iz ruševin je prilezlo 171 četnikov, 17 je bilo ranjenih, 11 pa jih je padlo. Šercerjeva brigada, ki je napad izvedla, je imela 11 mrtvih in 18 ranjenih.

Napadajo partizani.