HRELJIN PRI OGULINU 1944

HRELJIN PRI OGULINU (HRVAŠKA)

Join the Partisans map

22. januar 1944

Napadi sovražnikovo postojanko!

Z 10.brigado napadi sovražnikovo postojanko v Hreljinu.

V sodelovanju s protifašistično razpoloženimi bivšimi sovjetskimi vojnimi ujetniki, ki so sestavljali del nemške posadke in so se povezali z organizacijo osvobodilnega gibanja, je 10. brigada 22. januarja zvečer drzno vdrla v Hreljin, uničila sovražniku 4 105-milimetrske havbice in mu zaplenila dve strojnici, 34 pušk in veliko streliva. Na stran NOV je potem prestopilo 29 vojakov sovjetskih narodnosti, ki so jih razporedili po enotah divizije.

Napadajo partizani.