IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Podjetje LARSO, Oblikovanje in založništvo, Matea Nikolovski, s.p. v nadaljevanju Upravljavec, sprejema naslednjo izjavo o varstvu osebnih podatkov v skladu z Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov – GDPR (EU2016/679) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Katere osebne podatke zbiramo, obdelujemo, hranimo in zakaj

Obdelujemo in z vašim dovoljenjem hranimo samo osebne podatke, ki nam jih posredujete in so navedeni v nadaljevanju. Informacije o storitvah, ki jih uporabljate in kako jih uporabljate na spletni strani, zbiramo z orodjem Google Analytics. V tem primeru osebne podatke obdeluje podjetje Google.

Spletno stran www.postanipartizan.com lahko obiščete kot obiskovalec ali kot kupec, ki svoje podatke posreduje prek naročilnice.

Če želite igro naročiti in nam podatke posredujete prek naročilnice, za potrebe opravljanja storitev, ki jih nudimo, zbiramo naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek – z namenom naslavljanja in izdaje računov,
  • naslov za dostavo – z namenom izdaje računov in dostave paketa z naročenimi izdelki,
  • kontaktno telefonsko številko – z namenom obveščanja o naročilu oz. izdelkih, ki jih trenutno ni na zalogi, ali v namene preverjanja naročila oz. svetovanja,
  • naslov elektronske pošte – z namenom pošiljanja povzetka naročila, obveščanja o naročilu oz. izdelkih, ki jih trenutno ni na zalogi, ali v namene preverjanja naročila oz. svetovanja,
  • druge podatke, ki jih kot uporabnik prostovoljno vnesete v obrazce v spletni trgovini (npr. vnos morebitnih opomb pri oddaji naročila, vnos sporočila pri oddaji kontaktnega obrazca).

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih uporabnik vnese, ne odgovarjamo.

Uporabniki imate pravico do vpogleda ali popravka osebnih podatkov. Uporabniki imate tudi pravico do prenosljivosti podatkov, kar pomeni, da vam mora upravljavec podatke posredovati v strukturirani in strojno berljivi obliki.

Vaše osebne podatke bomo hranili v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Hranili jih bomo samo toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere jih obdelujemo, ali za ravnanje v skladu z zakonom.

Po preteku obdobja hrambe osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo ali anonimiziramo, tako da jih ni več mogoče povezati s posameznikom.