KOČEVSKI ROG 1942

KOČEVSKI ROG 

Join the Partisans map

Napada okupator.

14. avgust 1942

Zadrži položaj! 

40.000 italijanskih vojakov obkoli Kočevski rog. Kot borec/borka Zahodnodolenjskega odreda moraš pri Smuki ustaviti prodirajoče kolone fašističnih bataljonov, da bi imeli druge enote in osrednji organi OF dovolj časa za umik.