MENINA PLANINA 1944

MENINA PLANINA

Join the Partisans map

6. februar 1944

Odbij sovražnikov napad!

Šlandrovo brigado napade 1. bataljon 19. SS-policijskega polka.
Brigada je imela 18 padlih in 49 pogrešanih, izgubila je 6 strojnic in 48 pušk. 

Napada okupator.