P102

Brigada je večja taktična vojaška formacija, ki jo običajno sestavlja od 3 do 6 bataljonov in podporne enote. Tipična standardna NATO brigada šteje približno 3,200 do 5,500 vojakov.
Koliko borcev je običajno sestavljalo partizansko brigado?

300 – 500 borcev
(3 točke)

a.) 300 – 500 borcev

b.) 500 – 1000 borcev

c.) 1000 – 2000 borcev

300 – 500 borcev
(2 točki)

Po kom se imenuje prva slovenska udarna brigada?

a.) po narodnem heroju Tonetu Tomšiču

b.) po narodnem heroju Ljubou Šercerju

po narodnem heroju Tonetu Tomšiču
(1 točka)