P105

Koliko jugoslovanskih Judov je izgubilo življenje v Holokavstu?

okoli 60.000
(3 točke)

a.) okoli 17.000

b.) okoli 35.000

c.) okoli 60.000

okoli 60.000
(2 točki)

Kakšen odstotek je to?

a.) 60%

b.) 80%

80%
(1 točka)