P24

Koliko slovenskih vasi je bilo priključenih ozemlju NDH? V teh krajih je živelo okoli 800 ljudi, raztezali pa so se na okoli 20 kvadratnih kilometrih.

5
(3 točke)

a.) 3

b.) 5

c.) 9

5
(2 točki)

Kako se imenuje slovenski narodni heroj, ki se mu pripisuje da je ubil prvega Ustaša na Hrvaškem?

a.) Vinko Megla

b.) Franc Krese – Čoban

Vinko Megla
(1 točka)