P28

Koliko partizanskih bolnišnic na slovenskem je bilo ustanovljenih v popolni tajnosti v času druge svetovne vojne?

Okoli 240 (3 točke)

a.) Okoli 120

b.) Okoli 240

c.) Okoli 360

Okoli 240 (2 točki)

Koliko partizanskih bolnišnic je uspelo okupatorju in domačim izdajalcem odkriti?

a.) 97

b.) 14

14 (1 točka)