P29

Koliko ranjenih in bolnih je bilo zdravljenih v partizanskih bolnišnicah v času druge svetovne vojne?

Okoli 22.000 (3 točke)

a.) Okoli 18.000

b.) Okoli 22.000

c.) Okoli 31.000

Okoli 22.000 (2 točki)

Kaj se je zgodilo z medicinskim osebjem in ranjenimi partizani, ki jih je okupator odkril?

a.) Bili so usmrčeni

b.) Z njimi so ravnali, kot se ravna z vojnimi ujetniki po ženevski konvenciji

Bili so usmrčeni (1 točka)