P30

Pred vojno je bilo v Sloveniji 757 registriranih zdravnikov.
Koliko zdravnikov se je pridružilo partizanom v drugi svetovni vojni?

200 (3 točke)

a.) 15

b.) 132

c.) 200

200 (2 točki)

Kje je bilo prvo zasedanje AVNOJ-a?

a.) Bihać (BiH)

b.) Jajce (BiH)

Bihać (BiH) (1 točka)