P32

Kdaj je bila osvobojena Ljubljana?

9. maja 1945 (3 točke)

a.) 5. maja 1945

b.) 9. maja 1945

c.) 14. maja 1945

9. maja 1945 (2 točki)

Kdaj so uradno Slovenski Domobranci, Srbski Četniki in Hrvaški Ustaši podpisali kapitulacijo?

a.) Nikoli

b.) 15. maja 1945

Nikoli (1 točka)