P33

Kdaj je bil osvobojen Trst?

1. maja 1945 (3 točke)

a.) 1. maja 1945

b.) 2. maja 1945

c.) 3. maja 1945

1. maja 1945 (2 točki)

Kdo je osvobodil Trst?

a.) Jugoslovanska 4. armada

b.) Novozelandska druga divizija

Jugoslovanska 4. armada (1 točka)