P34

Kdaj se je druga svetovna vojna končala v Sloveniji?

15. maja 1945 (3 točke)

a.) 9. maja 1945

b.) 15. maja 1945

c.) 2. septembra 1945

15. maja 1945 (2 točki)

Zadnja bitka, ki se je bila na evropskih tleh, se je odvila 8 dni po uradnem koncu druge svetovne vojne v Evropi.
Kako se imenuje ta bitka?

a.) Bitka na Poljani

b.) Bitka za Dravograd

Bitka na Poljani (1 točka)