P35

Prvi »svobodni teritorij«, ki so ga osvobodili jugoslovanski partizani se je imenoval…?

Užiška republika (3 točke)

a.) Kočevski Rog

b.) Kobariška republika

c.) Užiška republika

Užiška republika (2 točki)

Užiška republika je obsegala velik del zahodnega dela okupiranega teritorija
in je štela kar 300 000 prebivalcev.
Nahajala se je v:

a.) Srbiji

b.) Bosni

Srbiji (1 točka)