P46

Po okupaciji so Nacisti začeli s politiko germanizacije. V prvem delu načrta etničnega čiščenja slovenskega ozemlja, so preselili ali izgnali koliko Slovencev?

80.000 slovencev (3 točke)

a.) 80.000 slovencev

b.) 90,000 slovencev

c.) 100,000 slovencev

80.000 slovencev(2 točki)

Slovenija je leta 1941 štela 1 200 000 prebivalcev. Prvotni plan nacistov je vključeval preselitev koliko Slovencev?

a.) 240 000 ljudi

b.) 325 000 ljudi

240 000 ljudi (1 točka)