P47

Koliko Slovencev je okupator poslal v zapore med drugo svetovno vojno?

80 000 Slovencev
(3 točke)

a.) 60 000 Slovencev

b.) 70 000 Slovencev

c.) 80 000 Slovencev

80 000 Slovencev
(2 točki)

Poimenuj prvo vas, ki jo je nemški okupator uničil 20. septembra 1941, prebivalce pa pregnal v NDH.

a.) Dražgoše

b.) Rašica

Rašica(1 točka)