P51

Ker je Hitler nasprotoval temu, da bi Kočevski Nemci padli pod italijansko okupacijo so bili preseljeni.
Koliko Slovencev je bilo preseljenih
v Saško v Nemčiji, da bi naredili prostor
za preseljene Kočevske Nemce?

okoli 46,000 Slovencev
(3 točke)

a.) okoli 23,000 Slovencev

b.) okoli 37,000 Slovencev

c.) okoli 46,000 Slovencev

okoli 46,000 Slovencev
(2 točki)

Nekaj Kočevskih Nemcev je zavrnilo ukaze Nacistične Nemčije da zapustijo svoje domove in se je raje pridružilo Slovenskim Partizanom v borbi proti silam Osi.
Koliko jih je bilo?

a.) 37

b.) 56

56 (1 točka)