P53

Prvi partizanski strel v Sloveniji je izstrelila Rašiška četa 22. julija 1941 na Jugoslovansko Žandarmerijo, ki je sodelovala z Nemci. Nemci so aretirali 30 ljudi in usmrtili… koliko njih?

dva (3 točke)

a.) dva

b.) deset

c.) vse

dva (2 točki)

Na kateri datum potomci Slovenskih Partizanov praznujejo Dan vstaje slovenskega naroda. 

a.) 22 julija

b.) 27 aprila

22 julija (1 točka)