P54

Pod italijansko okupacijo je bila Ljubljanska provinca podvržena brutalni represiji. Poleg eksekucij, požigov hiš in vasi, zajemanja in streljanja talcev, je bilo v različna koncentracijska taborišča deportirano 7,5 % vsega prebivalstva, kar pomeni… koliko ljudi?

25,000 ljudi
(3 točke)

a.) 11,000 ljudi

b.) 19,000 ljudi

c.) 25,000 ljudi

25,000 ljudi
(2 točki)

Za svojo vlogo v Narodnoosvobodilnem boju je bila Ljubljana prvo mesto v Jugoslaviji, ki je bila odlikovana z:

a.) redom Narodnega heroja

b.) redom Narodne osvoboditve

redom Narodnega heroja
(1 točka)