P57

20 oktobra 1943, je bila v Carbonari (Italija) ustanovljena 1. Prekomorska Brigada.
Koliko borcev je bilo v njeni sestavi?

1886 borcev
(3 točke)

a.) 1886 borcev

b.) 2362 borcev

c.) 974 borcev

1886 borcev
(2 točki)

Decembra 1943, je 1. Prekomorska brigada dobila prvo nalogo, da brani kateri otok?

a.) Korčulo

b.) Brač

Korčulo (1 točka)