P58

Koliko Prekomorskih Brigad je bilo ob pomoči Zaveznikov vse skupaj ustanovljeno?

5 Prekomorskih brigad
(3 točke)

a.) 7 Prekomorskih brigad

b.) 5 Prekomorskih brigad

c.) 4 Prekomorskih brigad

5 Prekomorskih brigad
(2 točki)

Nacistična Nemčija je mobilizirala Slovence z okupiranega ozemlja med katerimi so mnogi prebegnili k Zaveznikom po izkrcanju na Normandijo, junija 1944. Katera od petih Prekomorskih Brigad je bila ustanovljena v Londonu? 

a.) Četrta Prekomorska brigada

b.) Peta Prekomorska Brigada

Peta Prekomorska Brigada
(1 točka)