P65

Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije, je bolj poznan po svoji okrajšavi…

AVNOJ
(3 točke)

a.) SFRJ

b.) AFNOJ

c.) AVNOJ

AVNOJ
(2 točki)

Kje sta bili kot osnovni zahtevi slovenskega naroda proglašeni pravica do samoopredelitve in priključitev Primorske?

a.) na prvem zasedanju AVNOJa

b.) na drugem zasedanju AVNOJa

na drugem zasedanju AVNOJa
(1 točka)