P66

Velike partizanske zmage v Jugoslaviji po kapitulaciji Italije, uničenje četniške vojske in priznanje s strani Zaveznikov so vodili do drugega zasedanja AVNOJa v Jajcu (BiH).
Kdaj se je odvilo to drugo zasedanje?

29. november, 1943
(3 točke)

a.) 7. december, 1943

b.) 29. november, 1943

c.) 14. novembra, 1943

29. november, 1943
(2 točki)

Glede na mnenje zgodovinarja Vladimirja Dedijerja, koliko del popularne poezije so navdihnili partizani?

a.) več kot 40,000

b.) več kot 60,000

več kot 40,000
(1 točka)