P68

Partizani so pred Nemci in četniki rešili ogromno ranjenih zato se Bitka na Neretvi imenuje tudi…

Bitka za ranjene
(3 točke)

a.) Zadnja bitka

b.) Bitka za svobodo

c.) Bitka za ranjene

Bitka za ranjene
(2 točki)

Kaj je bilo osrednjega pomena v Bitki na Neretvi?

a.) Most

b.) Gorski vrh

Most
(1 točka)