P69

Nemci so izvajali prisilno mobilizacijo prebivalstva v nemško vojsko na okupiranem ozemlju v nasprotju z mednarodnim pravom.

Koliko Slovencev je bilo prisilno mobiliziranih v nemško vojsko?

70,000 Slovencev
(3 točke)

a.) 70,000 Slovencev

b.) 80,000 Slovecev

c.) 90,000 Slovencev

70,000 Slovencev
(2 točki)

Ljubljanski škof Rožman je napisal pismo v katerem je trdil, da ima italijanska vojska težave z iskanjem članov OF zaradi pomanjkanja znanja jezika ter, da bi bili domačini bolj učinkoviti.
Komu je pisal?

a.) Nemškemu SS komandantu Erwinu Röseneru

b.) Italijanskemu generalu Robottiju

Italijanskemu generalu Robottiju
(1 točka)