P70

Kdo je ponudil sodelovanje italijanskemu generalu Robottiju v uničevanju »prevratniških in uporniških elementov« z ustanovitvijo oboroženih slovenskih enot pod poveljstvom Italijanske vojske in Slovenske tajne policije, ki bi aretirala in predajala »nevarne elemente« fašističnim oblastem?

škof Rožman
(3 točke)

a.) Leon Rupnik

b.) Marko Natlačen

c.) škof Rožman

škof Rožman
(2 točki)

Koliko partizanov, njihovih sodelavcev in aktivistov iz Slovenije je padlo med drugo svetovno vojno?

a.) 17,642

b.) 32,642

32,642 (SLAVA JIM)
(1 točka)