P72

Koliko ljudi je prejelo odlikovanje »Narodni heroj«,
že med drugo svetovno vojno?

151 herojev
(3 točke)

a.) 151 herojev

b.) 267 herojev

c.) 734 herojev

151 herojev
(2 točki)

Prva oseba, ki je prejela odlikovanje »Narodni heroj« med vojno je bil:

a.) Petar Leković

b.) Josip Broz Tito

Petar Leković
(1 točka)