P73

Koliko slovenskih partizanov je prejelo odlikovanje
»Narodni heroj Jugoslavije«?

169 slovenskih partizanov
(3 točke)

a.) 169 slovenskih partizanov

b.) 215 slovenskih partizanov

c.) 368 slovenskih partizanov

169 slovenskih partizanov
(2 točki)

169 slovenskim partizanom je bil dodeljen red »Narodnega heroja Jugoslavije«, koliko od teh je bilo žensk?

a.) 21

b.) 27

21
(1 točka)

Doživi zgodovino – obišči nas!
Feel the history – visit us!