P74

Pokol v Novem Sadu je bila vojaška operacija, ki so jo izpeljale oborožene sile Madžarske, januarja 1942 in je povzročila smrt… koliko civilistov?

3,000–4,000 civilistov
(3 točke)

a.) 3,000–4,000 civilistov

b.) 1000-3000 civilistov

c.) 100-1000 civilistov

3,000–4,000 civilistov
(2 točki)

Kdo je bil vodja madžarskih fašistov?

a.) Miklós Horthy

b.) Dimitrije Ljotić

Miklós Horthy
(1 točka)