P75

Od leta 1941 do leta 1945 je padlo 305,000 partizanov.
Koliko od njih je bilo žensk?

25000 žensk
(3 točke)

a.) 15000 žensk

b.) 25000 žensk

c.) 30000 žensk

25000 žensk
(2 točki)

Od 405,000 ranjenih partizanov, koliko je bilo žensk?

a.) 40,000

b.) 50,000

40,000
(1 točka)