P76

Ženska antifašistična fronta (AFŽ) je bila jugoslovanska feministična in antifašistična organizacija. Bila je intenzivno vpletena v organizacijo in sodelovanje v partizanskem boju, ter multi-etničnem odporu proti nacistični okupaciji v času druge svetovne vojne.
Ustanovljena je bila 6. decembra leta 1942 na Prvi narodni konferenci žensk.
V katerem mestu?

v Bosanskem Petrovcu
(3 točke)

a.) v Bosanskem Petrovcu

b.) v Jajcu

c.) v Beogradu

v Bosanskem Petrovcu
(2 točki)

Kaj je največji uspeh Ženske antifašistične fronte (AFŽ) v času vojne?

a.) pravica do enakega plačila

b.) ženska volilna pravica

ženska volilna pravica
(1 točka)