P77

Slovenska ženska antifašistična fronta je bila ustanovljena sredi vojne vihre v vasi Dobrnič. To je bilo edinstveno zborovanje žensk v takratni zasužnjeni Evropi. Takrat je 160 delegatk in bork pozdravil tudi predstavnik angloameriške vojaške misije major William Jones.
Povej datum ustanovitve Slovenske ženske antifašistične fronte?

16. oktobra 1943
(3 točke)

a.) 16. oktobra 1943

b.) 11. decembra 1943

c.) 2. januarja 1944

16. oktobra 1943
(2 točki)

Narodna osvobodilna armada je štela dva milijona žensk. V vojaških enotah je bilo 110 000 žensk. Koliko žensk je med vojno dobilo oficirski čin?

a.) 2,000 žensk

b.) 4,000 žensk 

2,000 žensk
(1 točka)