P90

Madžarski antifašisti so se prav tako začeli pridruževati Partizanskim enotam v  Sloveniji proti koncu vojne. Zato se je 30. aprila 1945 znotraj Lackovega odreda ustanovil Madžarski bataljon.
Koliko borcev je takrat štel Madžarski bataljon?

132 borcev
(3 točke)

a.) 132 borcev

b.) 451 borcev

c.) 972 borcev

132 borcev
(2 točki)

Koliko madžarskih topničarjev se je pridružilo Šercerjevi drugi brigadi v prvi polovici aprila 1945?

a.) 42 madžarskih topničarjev

b.) 65 madžarskih topničarjev

65 madžarskih topničarjev
(1 točka)