P92

Kako se je imenovala največja Italijanska Partizanska enota, ki ji je poveljeval Riccardo Giacuzzo in je delovala kot del Slovenskih Partizanskih divizij. 

Garibaldijeva 14. udarna Brigada
(ital. Brigata Garibaldi d’Assalto Trieste)

(3 točke)

a.) Garibaldijeva 14. udarna Brigada
(ital. Brigata Garibaldi d’Assalto Trieste)

b.) Antonio Gramsci 158. Brigada

c.) Bruno Buozzi 156. Brigada 

Garibaldijeva 14. udarna Brigada
(ital. Brigata Garibaldi d’Assalto Trieste)
(2 točki)

Njihova prva neodvisna misija je bil napad na nemško postojanko v:

a.) Vipavi

b.) Litiji

Vipavi
(1 točka)